- Grondverzet werken

- Uitgraven bouwputten, vijvers, zwembaden, ed.

- Bouwrijp maken van terreinen

- Tuinklaar maken van braakliggende gronden

- Nivelleren van braakliggende gronden

- Beton- of klinkerbeddingen

- Ophogen van gronden en het aanvoeren van grondstoffen zoals (aanvulgrond, steenpuin, ed.)

- Ruimen van sloten en grachten

- Plaatsen rioleringsbuizen, septische putten, ed.

- ...Home

Grondwerk

Afbraak

Loonwerk

- Afbraak residentiële gebouwen

- Afbraak betonconstructie, staalconstructies

- Strippen van gebouwen

- Afbraak opritten en schuttingen

- Ontbossen

- ...


- Mest spreiden

- Ploegen en frezen

- Gras zaaien

- Gras maaien

- Gras ruggen

- Kleine pakken hooi persen

- ...


Activiteiten Wim Driesen  grondwerk Wim Driesen afbraak Wim Driesen loonwerk

Contact: Wim Driesen – Gsm: +32 (0)495 27 40 27 – Email: info@loonengrondwerkendriesen.be

© loonengrondwerkendriesen.be 2017 . Eigen website? Surf naar www.tin-design.be
Loon- en grondwerken  Wim Driesen bvba