Zowel als bouwfirma als particulier kan u bij ons terecht voor:


- Grondverzet werken

- Uitgraven bouwputten, vijvers, zwembaden, ed.

- Bouwrijp maken van terreinen

- Tuinklaar maken van braakliggende gronden

- Nivelleren van braakliggende gronden

- Beton- of klinkerbeddingen

- Ophogen van gronden en het aanvoeren van grondstoffen zoals (aanvulgrond, steenpuin, ed.)

- Ruimen van sloten en grachten

- Plaatsen rioleringsbuizen, septische putten, ed.

-Wim Driesen activiteiten Grondwerk

Contact: Wim Driesen – Gsm: +32 (0)495 27 40 27 – Email: info@loonengrondwerkendriesen.be

© loonengrondwerkendriesen.be 2017 . Eigen website? Surf naar www.tin-design.be